Kredyty hipoteczne

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 lutego 2017 r. Sejm RP przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która określa zasady i tryb zawierania takich umów, prawa i obowiązki kredytodawców, pośredników i konsumentów oraz skutki uchybienia tym obowiązkom, a także sposób sprawowania nadzoru nad pośrednikami i agentami.

Stosownie do zmian kredyty hipoteczne będą mogły być udzielane wyłącznie przez instytucje kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (czyli banki i „skok-i”), oraz w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów. Jednocześnie zakazane będzie uzależnianie udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego. KNF będzie prowadziła rejestr pośredników kredytowych.

SPIS TREŚCI

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa