Dyrektorzy sądów

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 lutego 2017 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy – w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Znowelizowane przepisy mają na celu precyzyjne oddzielenie zadań orzeczniczych wykonywanych przez prezesów sądów od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektorów sądów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa