Samorządowe fundusze pod rządowym nadzorem

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo ochrony przyrody, która zmienia zasady powoływania władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opracowany przez posłów projekt ma na celu zmniejszyć koszty funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. A także przyspieszyć i uprościć procedury powoływania władz tych samorządowych osób prawnych. W tym celu projekt zakłada, że czterech członków pięcioosobowej rady nadzorczej WFOŚiGW będzie wyznaczał wojewoda, a tylko jednego sejmik województwa. Tak wybrana rada nadzorcza powoływać będzie zarząd funduszu.
Obecnie to sejmiki wojewódzkie wybierają siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW, a te z kolei powołują zarządy.
W ocenie samorządów celem projektu jest odebranie samorządom województw kolejnych kompetencji, po odebraniu im ośrodków doradztwa rolniczego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa