Czasopismo Aplikantów Adwokackich

18 września 2015 r. z inicjatywy aplikantów adwokackich, zostało wznowione wydawanie „Młodej Palestry – Czasopisma Aplikantów Adwokackich”. Jest to nawiązanie do wspaniałej tradycji, którą niesie ze sobą ten tytuł, albowiem korzeniami sięga on 20-lecia międzywojennego. W 1929 r., po II Walnym Zjeździe Kandydatów Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, postanowiono umożliwić publikację ówczesnym młodym prawnikom, właśnie na łamach „Młodej Palestry”, której pierwszym redaktorem był Jerzy Stefan Langrod. Mimo jednak chwalebnej inicjatywy, ukazały się tylko dwa numery. Następnie, w 2012 r. tytuł został wskrzeszony przez aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie. Tym razem, wydano pięć numerów. 

Mając wzgląd na przepiękną historię tego periodyku, aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie, zdecydowali się na wznowienie (mając nadzieję, że po raz ostatni) wydawania „Młodej Palestry” w kształcie dopasowanym do współczesnych realiów. Redaktorem naczelnym została apl. adw. Magdalena Robaszyńska z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, zaś jej zastępcą jest apl. adw. Piotr Babiarz z Izby Adwokackiej w Warszawie. Grono redakcyjne składa się z warszawskich aplikantów adwokackich.
Wersją podstawową czasopisma jest wersja elektroniczna, jednocześnie jednak tytuł ukazuje się w wersji papierowej nakładem 100 - 400 egzemplarzy. „Młoda Palestra” jest obecnie kwartalnikiem podzielonym na 5 działów, które odpowiadają strukturze egzaminu adwokackiego i składa się z działu: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz etyka i pozostałe gałęzi prawa. Autorami publikowanych tekstów są aplikanci z wszystkich izb adwokackich w Polsce, co podkreśla ogólnopolski zasięg czasopisma.
Periodyk realizuje zasadę: 80/20, a więc 80% treści ma charakter naukowy, zaś pozostała część dotyczy wydarzeń związanych z życiem zawodowym aplikantów, czego przykładem jest dział „Afisz” czy też „Gość Młodej Palestry”.
„Młoda Palestra” to nie tylko czasopismo naukowe (docelowo planowane jest nadanie statusu czasopisma naukowego), ale także partner ważnych wydarzeń z życia adwokatury, takich jak konferencje naukowe, warsztaty czy też wydarzenia integracyjno -kulturalne.
Od 2016 roku projekt został wsparty przez najwyższy Organ Adwokatury Polskiej - Naczelną Radę Adwokacką.

Serdecznie zachęcamy do polubienia i śledzenia „Młodej Palestry” na fb: https://web.facebook.com/mlodapalestra/
Najnowszy numer, wydania archiwalne i inne informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.mlodapalestra.pl/

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa