Działalność kulturalna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

2 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt reguluje tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Procedury odnoszące się do obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności. Obecne przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania. Zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej. Rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora. Ponadto, doprecyzowano dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów. Przyjęto, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury – program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa