Przygotowanie zawodowe młodocianych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

13 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 września 2019 r. młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15 a 18 rokiem życia), odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono: w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc. – 198,04 zł, czyli wzrost o 25 proc.); w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc. – 247,55 zł, czyli wzrost o 20 proc.); w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc. – 297,06 zł, czyli wzrost o ponad 16 proc.) Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa