Uprawnienia zawodowe geodetów

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2020

15 maja 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W dniu 31 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782). Przedmiotowa nowelizacja wprowadza zamiany w Rozdziale 8 ustawy dotyczącym uprawnień zawodowych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. W związku z wprowadzonymi zmianami zaistniała potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W projekcie rozporządzenia przewiduje się m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań, których istotą jest usprawnienie procesu nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i prac komisji kwalifikacyjnej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa