Prawo telekomunikacyjne

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

12 stycznia 2022 r. do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projekt przewiduje Wyłączenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów planujących realizację inwestycji w tym obszarze.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa