Samorząd gminny

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

14 stycznia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Celem ustawy jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach, szczególnie w tych, które nie są w całości podzielone na jednostki pomocnicze. Istotą proponowanej zmiany jest skreślenie w art. 5a ust. 6 ustawy wyrazów: „w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych”. W ten sposób projektowana ustawa umożliwi radom gminy dokonanie podziału środków budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej elastyczny, dostosowany do uwarunkowań w konkretnej gminie.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa