Prawo oświatowe – wojna w Ukrainie

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

28 kwietnia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości organizacji opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym w formie domowego punktu przedszkolnego, a także wprowadzenia regulacji, która ma na celu zapewnienie wypoczynku w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022 najmłodszym uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski zwykle pod opieką jednego z rodziców.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa