Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wykonanie orzeczenia TK

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

28 kwietnia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt dotyczy dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. i w konsekwencji przesądzenia, że w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodowanie, w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa