Elektrownie wiatrowe

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4/2022

22 lipca 2022 r. do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy zmiany dotychczasowej procedury lokalizacyjnej elektrowni wiatrowych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którą rada gminy (na wniosek zainteresowanego inwestora) podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa