Fundusz Transformacji Śląska

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4/2022

27 lipca 2022 r. do konsultacji, opiniowania i uzgodnień skierowany został rządowy projekt ustawy w sprawie Funduszu Transformacji Śląska.

Celem projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska jest określenie organizacji Funduszu, (jego zadań oraz zasad realizacji tych zadań), wspierającego proces transformacji w województwie śląskim. Przez transformację województwa śląskiego rozumie się działania, zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów. Powołany Fundusz, zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Planuje się, że siedzibą spółki będą Katowice.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa