ZPP jednym z sygnatariuszy sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2022

Tragiczna wojna w Ukrainie to moment niezwykle istotnej refleksji na temat znaczenia współpracy międzynarodowej. Dlatego – w celu zacieśnienia jedności międzynarodowej – lokalne samorządy podpisały Międzynarodowy Sojusz na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest Związek Powiatów Polskich.

sojusz1aB

Międzynarodowy Sojusz na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie został podpisany 4 lipca 2022 r. w Homburgu, w powiecie Saarpfalz, w Niemczech. Jego pomysłodawcą jest dr Theophil Gallo - starosta Saarpfalz-Kreis – powiatu w Kraju Saary.
Celem sojuszu jest jeszcze silniejsza współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi, by zachować pokój w Europie i dbać o dobro mieszkańców.
Dokument podpisali samorządowcy z Hrabstwa Henrico (USA), Departamentu Moselle (Francja), ośmiu samorządowców różnego szczebla z Ukrainy, starostowie siedmiu powiatów z Polski (przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, krakowskiego i ostrzeszowskiego) oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy z wymienionych krajów. Polskim sygnatariuszom sojuszu towarzyszył Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. W imieniu Związku Powiatów Polskich, dokument podpisał Adam Krzysztoń, starosta łańcucki i Wiceprezes Zarządu ZPP.
Uczestnicy spotkania zaznajomili się również z ideą i zasadami funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bliesgau, którego celem są działania proekologiczne dla mieszkańców całego regionu. W Niemczech odbył się także charytatywny koncert dla Ukrainy. Przedstawiciele samorządów niemieckich, polskich i ukraińskich omówili również bieżące problemy i najważniejsze wyzwania. Wśród planowanych na przyszłość przedsięwzięć jest międzynarodowa konferencja dla nauczycieli w Łańcucie oraz wymiany uczniów szkół z Polski i Niemiec.

sojus2aB

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa