Opłata uzdrowiskowa

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

7 listopada 2022 r. do zaopiniowania przez organizacje samorządowe skierowany został komisyjny (Komisja ds. Petycji) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Projekt nowelizacji przewiduje dodanie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przepisów zwalniających z opłaty uzdrowiskowej osoby korzystające czasowo z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie gminy swojego zamieszkania, mieszkające jednak poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa