Rekompensata utraconych dochodów w 2023 r.

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 4 / 2023

7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana do Senatu i Prezydenta RP.

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Są to przepisy stanowiące podstawę prawną przekazania w roku 2023 z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego rekompensaty (dodatkowych dochodów) w wysokości około 14 mld zł. Będą one stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa