Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 4 / 2023

13 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta RP.

Ustawa włącza organizacje zrzeszające wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego bądź też organizacji reprezentujących samorządowe organizacje o charakterze regionalnym do grupy organizacji, które na mocy ustawy mogą wyznaczać przedstawicieli strony samorządowej w Komisji Wspólnej. Konsekwencją tej zmiany jest zwiększenie liczby przedstawicieli strony rządowej w Komisji Wspólnej, tak aby liczba przedstawicieli obu stron była równa. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w sposobie wyznaczania kandydatów na członków i kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa