WYNAGRODZENIE DLA MEDIATORA

Od 6 czerwca 2017 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1088),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1087).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIE DLA MEDIATORA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Od 22 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)

Czytaj więcej: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

ZWROT DOCHODÓW DLA GMIN

Od 17 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 559)

Czytaj więcej: ZWROT DOCHODÓW DLA GMIN

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI

Od 15 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 539)

Czytaj więcej: 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Od 7 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481)

Czytaj więcej: PODRĘCZNIKI SZKOLNE

ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNY

Od 13 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 2017 r. poz. 69)

Czytaj więcej: ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNY

POMOC REGIONALNA

Od 3 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1944)

Czytaj więcej: POMOC REGIONALNA

OPŁACANIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Od 2 listopada 2016 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
  • (Dz.U. z 2016 r. poz. 1715),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714).

Czytaj więcej: OPŁACANIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Od 29 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1739)

Czytaj więcej: TYTUŁY EGZEKUCYJNE

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Od 18 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601)

Czytaj więcej: ODPADY NIEBEZPIECZNE

OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1568)

Czytaj więcej: OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1562)

Czytaj więcej: WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

Od 7 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1633)

Czytaj więcej: E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Od 8 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Czytaj więcej: LICYTACJA RUCHOMOŚCI

OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Od 29 sierpnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Czytaj więcej: OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa