LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Od 8 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 868 ustawy z  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) i reguluje sposób przeprowadzania licytacji ruchomości (w tym również zbiór ruchomości). Stosownie do § 3 rozporządzenia jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają być one wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik. Przetarg odbywa się ustnie (§ 4), a rozpoczynając przetarg, komornik wskazuje ruchomość będącą przedmiotem przetargu, podaje sumę oszacowania oraz cenę wywołania ruchomości i wzywa do zaofiarowania tej ceny (§ 5). Wezwanie do dalszych postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio oferowanej ceny z jednoczesnym zapytaniem: „kto da więcej?”. Brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: „nikt”, a następnie zamieszcza w protokole licytacji imię i nazwisko (nazwę) nabywcy i jego miejsce.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa