OPŁACANIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Od 2 listopada 2016 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
  • (Dz.U. z 2016 r. poz. 1715),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714).

Rozporządzenia zostały wydane odpowiednio na podstawie: art. 223 ust. 2 Ustawy z 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 i 1579)  oraz art. 29 ust. 2 Ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.) i określają szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego oraz przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa