LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

9 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1527).

Zgodnie z jego treścią gmina Ostrowice zostaje zniesiona z dniem 1 stycznia 2019 r. W tym też dniu jej obszar zostanie podzielony pomiędzy dwie sąsiednie gminy: Drawsko Pomorskie oraz Złocieniec. Do gminy Drawsko Pomorskie włączone zostaną obręby ewidencyjne Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o łącznej powierzchni 6558,36 ha. Natomiast do gminy Złocieniec włączone zostaną obręby ewidencyjne Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino, o łącznej powierzchni 8500,04 ha.

Dotacje na drogi lokalne
10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Nowelizacja przewiduje, że dotacje na przebudowę, budowę lub remonty dróg lokalnych będą udzielane także na inwestycje, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych przez rząd programów społeczno – gospodarczych. Dotowane będą też inwestycje poprawiające dojazd do instytucji publicznych oraz świadczących usługi publiczne, w szczególności z zakresu zdrowia, czy oświaty.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa