SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

1 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy, rodziny i polityki społecznej w27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1859).

Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy: bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, oraz innym wymienionym w jego przepisach osobom jednorazowej pomocy finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa