DROGI KRAJOWE

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1846).

Od 1 stycznia 2019 r. do kategorii dróg krajowych zaliczone zostaną:

  • odcinek drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania
  • z drogą krajową nr 11) w mieście i gminie Jarocin (w ciągu drogi krajowej nr 12);
  • odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Laubitza (od ul. Dworcowej do ul. Toruńskiej), ul. Toruńska (od ul. Laubitza do granicy miasta) w mieście Inowrocław oraz odcinek drogi wojewódzkiej (od granicy miasta Inowrocław do skrzyżowania z drogą krajową nr 15) w gminie Inowrocław (w ciągu drogi krajowej nr 25);
  • odcinek drogi gminnej – ul. Obwodnica (od ul. Energetyków do ul. Krakowskiej) w mieście Skawina
  • (w ciągu drogi krajowej nr 44).
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa