NAUCZYCIELE

24 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 23 stycznia 2019 r., poz. 136).

Rozporządzenie określa:

  • formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków budżetowych organów prowadzących albo z budżetu MEN;
  • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa