EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2019 r., pod poz. 393 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozporządzenie określa:

  • sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków;
  • sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych;
  • szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości;
  • sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
  • rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa