ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – DOTACJE DLA GMIN

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2019 r. poz. 398).

Nowelizacja dostosowuje przepisy rozporządzenia regulujących tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w związku z wprowadzeniem możliwości ubiegania się przez rolników o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa zakupionego i wykorzystywanego przy chowie lub hodowli bydła.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa