WARSTWA ELEKTRONICZNA DOWODU OSOBISTEGO

4 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Rozporządzenie określa:

  • wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
  • sposób używania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności;
  • sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
  • sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności;
  • wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności;
  • wzór zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa