ODPADY

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

Rozporządzenie określa następujące wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  • wzór karty przekazania odpadów, który jest określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • wzór karty ewidencji odpadów, który jest określony w Załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, który jest określony w Załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  • wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w Załączniku nr 4 do rozporządzenia;
  • wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w Załączniku nr 5 do rozporządzenia;
  • wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, który jest określony w Załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa