WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z treścią nowelizacji nauczyciel posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze (stawka minimalna tego wynagrodzenia) w wysokości:

  • 2782 zł – nauczyciel stażysta;
  • 2862 zl – nauczyciel kontraktowy;
  • 3250 zł – nauczyciel mianowany;
  • 3817 zł – nauczyciel dyplomowany.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa