REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rad Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 7 października 2019 r., poz. 1898).

Nowelizacja wskazuje m.in., że wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

  • w 2019 r. – 18 096 zł;
  • w 2020 r. – 20 496 zł;
  • w 2021 r. – 21 696 zł;
  • w 2022 i w latach następnych – 22 896 zł.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa