ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

W Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2019 r. pod pozycją 2310 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania. Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

  • znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami,
  • które występują również w postaci znaków świetlnych;
  • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi;
  • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory;
  • sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione;
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa