KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2019 r., pod pozycją 2300 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Rozporządzenie określa wzór wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia i przekazywania.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa