REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2019 r. pod pozycją 2298 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018, które w roku podatkowym 2018 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa