OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 2286 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, do których prowadzenia obowiązani są prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, w tym:

  • przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów;
  • przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów;
  • zakres wykonywania niektórych pomiarów;
  • referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
  • sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa