RENTA SOCJALNA

W Monitorze Polskim z 21 listopada 2019 r. opublikowany został komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3452,20 zł.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa