EMERYTURY I RENTY

W Monitorze Polskim z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 1128 opublikowany został komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. wynosi 3452,20 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. wynosi 6411,10 zł.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa