MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

4 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z dnia 25 lutego 2020 r., poz. 296).

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa