Ograniczenie biernego prawa wyborczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY- SAS 1/2019

23 stycznia 2019 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu skierowany został projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy nr 3163).

Projekt zmienia m.in. art. 11 Kodeksu wyborczego w zakresie biernego prawa wyborczego w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Posłowie PiS proponują, aby na stanowisko szefa gminy nie mogły kandydować osoby skazane – na jakąkolwiek karę – za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Przypomnijmy, że obecnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie mogą jedynie osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Nowelizacja ogranicza bierne prawo wyborcze jedynie osobom kandydującym na stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Nie zmienia natomiast biernego prawa wyborczego w wyborach do rad, sejmu, senatu, europarlamentu, czy na Prezydenta RP.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa