Prawo zamówień publicznych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY- SAS 1/2019

24 stycznia 2019 r. do konsultacji publicznych oraz uzgodnień skierowany został projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych opracowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Najważniejsze proponowane rozwiązania to:

  • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa;
  • zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych;
  • uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców;
  • uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej);
  • zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego;
  • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO;
  • usprawnienie systemu kontroli;
  • wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa