Wynagrodzenia w służbie zdrowia

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

19 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Celem ustawy jest zagwarantowanie najniższego wynagrodzenia wszystkim zawodom medycznym, w tym pielęgniarkom i położnym. Dzięki nowym rozwiązaniom, od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż zakładano, żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r. Na realizację proponowanych rozwiązań Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy w 2021 r. 3,6 mld zł.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa