Gospodarowanie nieruchomościami

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

1 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Rząd chce wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także uprościć procedury z tym związane. W tym celu zwiększony zostanie m.in. nadzór wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez organy powołane do realizacji tego zadania (zleconego przez administrację rządową). Obecne rozwiązania nie zapewniają wystarczającej kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez odpowiednie organy. Wojewodowie nie mają bowiem instrumentów pozwalających na sprawną i rzetelną weryfikację dokonywanych czynności w stosunku do mienia Skarbu Państwa pod względem racjonalności i zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa