Stanowisko ZGW RP w sprawie Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie tzw. in-house

Związek Gmin Wiejskich RP jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawce dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wyłączenia możliwości stosowania zamówień in-house w przypadku odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych objętych tzw. gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (poprawka nr 109). W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko Związku przesłane do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Komisji Gospodarki i Rozwoju - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa