Kobiece Forum Samorządowe

Z inicjatywy Przewodniczącej Prezydium Kobiecego Forum Samorządowego, Anny Grygierek, członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich w dniach 22-23 września 2016r. odbyło się kolejne spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego. Tym razem spotkanie kobiet pełniących funkcję wójtów, burmistrzów, zastępców, sekretarzy czy przewodniczących rad gminnych, odbyło się w Kielcach.

Spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego w Kielcach upłynęło pod hasłem „Turystyka na terenach wiejskich- rozwojem gospodarczym”. Panie nie tylko wzięły udział w konferencji, ale również uczestniczyły w wizycie studyjnej.

Panel konferencyjny dostarczył uczestniczkom spotkania wiedzy  dotyczącej rozwoju turystyki. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówił o tym jak województwo świętokrzyskie rozwija się pod względem turystycznej atrakcyjności, budując produkt turystyczny.  Przedstawicielki gminy Bieliny – Magdalena Kowalczyk i Dorota Jawor z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przedstawiły aspekty aktywizacji społeczno-gospodarczej środowiska lokalnego na przykładzie osady średniowiecznej, produktu turystycznego, z którego słynie gmina Bieliny. Ciekawą perspektywę rozwoju turystyki wiejskiej, na przykładzie rynku francuskiego oraz w ślad za nim idącej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, tworzącej Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce zaprezentowała Anna Grygierek, członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Burmistrz Strumienia.

Panie uczestniczyły również w wizytach studyjnych zorganizowanych w Barokowej Perle Województwa Świętokrzyskiego – Pałacu Biskupów Krakowskich, Centrum Leonarda Da Vinci oraz Muzeum Myśli Patriotycznej w Kielcach.

Kobiece Forum Samorządowe to nie tylko spotkania, szkolenia i konferencje. Działalność forum jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy samorządów w całej Polsce, w których funkcję pełnią panie. Jest to też okazja do  zapoznania się z dobrymi praktykami w samorządach oraz prezentacji potrzeb i postulatów na szerszych forach.

Kobiece Forum Samorządowe działa już od ponad dekady. Swoją działalność rozpoczęło  w 2005r. przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a w późniejszym okresie działało przy różnych stowarzyszeniach, współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami. W ostatnich latach szczególnie cenna była współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. W listopadzie 2015 roku Kobiece Forum Samorządowe wznowiło swoją działalność pod patronatem Związku Gmin Wiejskich. Skład prezydium KFS przedstawia się następująco: Przewodnicząca Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, a zastępca Małgorzata Chrapek, Wójt Gminy Wieprz oraz Albina Łubian, Burmistrz Pilawy. Honorową członkinią została również Jolanta Piotrowska, pierwsza przewodnicząca forum.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa