Opinia ZGW RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego pozytywnie opiniuje projekt w treści zawartej w druku senackim nr 79. Zarząd zwraca przy tym uwagę, iż znając w przeszłości skutki postępowań prokuratorskich w zakresie zastosowania przez nich środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wielokrotnie postulował o zmianę prawa w tym zakresie i przekazanie tych decyzji wyłącznie sądom powszechnym. W załączeniu treść opinii. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa