Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

7 kwietnia 2020r., w Dzienniku Ustaw ukazały się: rozporządzenie ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz nowela rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności, o których mowa w 24 wymienionych w tym dokumencie ustawach i rozporządzeniach.

Tego dnia w Dzienniku Ustaw ukazało się również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii doprecyzowujące wcześniej przyjęte przepisy.

Treść rozporządzeń znajduje się w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz (Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiąz)Rozporządzenie w spr. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiąz... [ ] 361 Kb
Pobierz (Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia określonych ogra)Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w spr. ustanowienia określonych.... [ ] 291 Kb
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa