O bezpieczeństwie na placach zabaw

Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek - nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa