Uwagi ZPP dot. wytycznych związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. DPR-II.720.62.2020 rozesłanego w szczególności do wszystkich powiatów w Polsce, zwracamy uwagę na zasadność odmiennego zinterpretowania przepisu §3 ust. 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), niż zostało to zawarte w Pana piśmie. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa