Ochrona zdrowia

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2019

15 maja 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia rozszerza aktualnie dość wąski katalog elektronicznej dokumentacji medycznej, nakładając obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej także w zakresie opisu badań lekarskich. Rozszerzenie przedmiotowego katalogu o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt, iż możliwość sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia niewątpliwe umożliwi szybszy i efektywniejszy proces udzielania świadczeń zdrowotnych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa