Wsparcie z Funduszu Szerokopasmowego

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

15 września 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (druk nr MC 158).

Państwo od wielu lat wspiera finansowo zwiększanie możliwości dostępu obywateli do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, współfinansując inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową na trwale wykluczonych cyfrowo obszarach tzw. białych plam (w obecnej perspektywie finansowej w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dzięki której dostęp do szybkiego Internetu zostanie zapewniony dla prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 13 tys. szkół z terenów wiejskich i suburbanizowanych). Budżet tych działań jest jednak niewystarczający do zniwelowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach, jak również do zapewnienia wszystkim obywatelom równych możliwości.
Znaczenie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu zostało także wzmocnione w związku ze stanem epidemii, w którym część społeczeństwa została zmuszona do funkcjonowania w trybie zdalnym, do czego niezbędne jest posiadanie dostępu do stabilnego, szybkiego łącza internetowego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa