PRENUMERATA SAS 2022 - Formularz zamówienia

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
Dokonaj wyboru prenumeraty:
WYDANIE PAPIEROWE ROCZNE – prawo do 3 porad – 732 zł + 8% vat
WYDANIE ŁĄCZONE ROCZNE – wyd.pap. + 1 dostęp + 4 porady – 848 zł + 8% vat
WYDANIE ELEKTR. – 1 dostęp (ważny do końca 2022) + 2 porady – 634 zł + 8% vat
WYDANIE ELEKTR. – 2-5 dostępów (ważny do końca 2022) + 4 porady – 908 zł + 8% vat
WYDANIE ELEKTR. – 6-10 dostępów (ważny do końca 2022) + 6 porad – 1316 zł + 8% vat
Nazwa Urzędu
Kod Pocztowy
Miejscowość
Ulica, numer budynku (lokalu)
NIP
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby - na ręce której ma być wysyłane czasopismo
Nazwa zajmowanego stanowiska w urzędzie
Dane do faktury
Dodatkowe informacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych przez Skibniewski Media. Wydawnictwo zapewnia państwu prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
Proforms
Reload
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa